Data / fakta

  • Grundat 1962
  • Över 55, 000 anläggningar världen över
  • Marknadsledande vad gäller utsugningsanläggningar såväl som transportsystem för kartonage- och wellpappindustrin i Tyskland
  • 300 medarbetare
  • 26 som ska utbildas
  • Centralverk i Hilter samt många dotterbolag, såväl inrikes som utrikes, tekniska kontor och agenturer.
  • egna säljbolag i Polen, Ryssland och Schweiz
  • Omsättning 2017: 44 miljoner euro

Företagsbeskrivning

Kompetens och kvalitet
Snabbt och pålitligt levererar vi högkvalitativa maskiner, anläggningar och lösningar för individuella projekt. Våra medarbetare är skolad fackpersonal som tar hand om intressenter och kunder både kompetent och tillförlitligt. Från den första projektskissen till första användning är det hela tiden kundnyttan och kundens nöjdhet som står i fokus. Vårt mål är att överträffa våra kunders förväntningar. Ändå förlorar vi inte vår kärnkompetens ur sikte och vi är medvetna om våra gränser. Vi lär oss av våra fel och åtgärdar dem när de uppstår.

Lönsamhet och pålitlighet
Våra produkter är "Made in Europe" - vi är ett ägarlett familjeföretag med egna produktionsställen i Tyskland och Polen. Vår höga andel eget kapital och kostnadseffektiva agerande tryggar vårt oberoende och vår flexibilitet. Vi hanterar resurser varsamt och erbjuder våra kunder ett fenomenalt pris/prestanda-förhållande, hög effektivitet och en stabilt hög kvalitetsnivå. Hederlighet präglar vårt umgänge med affärspartner och sinsemellan. Det innebär att vi kommunicerar öppet, vänskapligt, sakligt och begripligt.

Hälsa och säkerhet
Våra produkter och lösningar har alltid den modernaste standarden inom säkerhetsteknik. Sättet vi arrangerar arbetsplatser, uppgifter och ansvarsområden på reducerar hälsorelaterade belastningar hos våra medarbetare. Ett aktivt arbets- och miljöskydd är för oss en ovärderlig förutsättning för lång hållbarhet. Vi respekterar varandra och stöttar oss samtidigt. Beröm, erkännande och förmåga att ge och ta konstruktiv kritik utgör vårt företagsklimat. Vi gillar vårt arbete och utför det med mycket energi och kämpaglöd.

Kontinuerlig vidareutveckling
Att permanent förbättra tjänster, produkter och processer är en stadigt förankrad punkt i vår organisatoriska handlingsplan. Vi kommunicerar dessutom regelbundet med leverantörer och kunder och låter dem få insyn i och påverka utvecklingsprocessen. Inte bara funktionen utan också den ringa resursförbrukningen hos våra produkter står då ständigt i fokus. Vi vill att alla inblandade uppfattar oss som en värdefull kugge i vår gemensamma värld.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm