OM OSS

HÖCKER POLYTECHNIK: Luftfriska idéer sedan mer än 55 år!

"Alltid ett steg före – Always one idea ahead"

Denna grundprincip gäller idag mer än någonsin. Sedan 1962 skissar, planerar och bygger HÖCKER POLYTECHNIK lufttekniska anläggningar, brikettersystem och speciallösningar för industri- och hantverksföretag. Till en början mobila stoftavskiljare och vidare mot storfilteranläggningar med kapacitet på mer än 300.000 m³/h.

Med vår mångåriga utveckling har vi kunnat etablera oss som ledande på marknaden för utsugs- och filteranläggningar samt pneumatiska transportsystem för kartong- och wellpappindustrin i Tyskland.

Luften går inte ur oss: Vårt team arbetar i hela världen, med öppna ögon och öron och med ett utpräglat skarpsinne för de senaste metodiska trenderna och forskningsrönen, för att kunna tillgodose våra kunders aktuella och framtida behov.

Vi satsar på innovation och är övertygade om att morgondagens framtid formas genom kreativ produktutveckling.

Var vi hör hemma? Från Kiel till Innsbruck, från Rotterdam till Breslau – alltid nära dig.

Teamet från HÖCKER POLYTECHNIK ser fram emot att träffa dig!

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm