HÖCKER POLYTECHNIK Innovationscenter

Öppna ögon och öron för våra kunders behov, både vad gäller nuvarande och framtida, en välfungerande radar för de senaste trenderna inom metodik och engagerade medarbetare, är det som gör att vi är så framgångsrika inom forskning och utveckling. Vi satsar därför på intensivt samarbete mellan våra forsknings- och affärsbolagsenheter och externa partners från vetenskaps- och industrisektorn, speciellt från våra kundbranscher.

Utvecklingen av innovativa produkter har mycket hög prioritet på HÖCKER POLYTECHNIK. Vi är helt övertygade om att morgondagens framtid skapas genom kreativ produktutveckling.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm