Arbeta hos HÖCKER POLYTECHNIK

HÖCKER POLYTECHNIK fäster även i fortsättningen speciell uppmärksamhet på företagets framtidsorientering. För det behöver vi motiverade och kvalificerade medarbetare. Att du är nöjd är vi övertygade om är en viktig del av vår företagskultur. Det är människorna som gör skillnaden.

Framför allt i ett internationellt och multikulturellt företag är sammanförandet av medarbetare från olika kulturer primär. Även att kontinuerligt främja medarbetarna via fort- och vidareutbildningsåtgärder och optimeringen av dialogen inom och utom företaget.

Om du är intresserad av att vara med och utforma vårt företags framtid kan du kasta en blick på våra lediga platser.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm