Översikt

HÖCKER POLYTECHNIK har fram tills idag konstruerat, planerat och byggt mer än 50.000 anläggningar. Det är ett tydligt bevis på hög kompetens och innovationsförmåga. Ytterligare informationer om produkterna hittar du via vår sökning.

Avfallskomprimeringsanläggningar
Vid planering och konstruktion av kompletta avfalshanteringsanläggningar satsar vi på balpressar, stationära containerpressar ..

Utsuganläggningar / Dammsugningsanläggningar
Varje utsuganläggning är beroende av prestanda hos fläktar och dammsugare. HÖCKER POLYTECHNIK letar hela tiden efter bättre ..

Avskiljare / cykloner
Materialdelare och cykloner sätts in då stora mängder produktionsavfall måste avskiljas från vidare avfallshantering av ..


Biomassa / tillvaratagande av restträ
I dessa tider då råvarorna minskar och kostnaderna för el- och värmeförsörjning ökar drastiskt är tillvaratagande av ..

Briketteringspressar
Lagringen och avfallshanteringen av löst damm eller spån är inte bara dyrt utan också farligt på grund av brandrisken. ..

Energieffektivitetssystem
Programmerbara styrningsanläggningar från HÖCKER POLYTECHNIK sänker strömförbrukningen från dammsugare, ..

Dammsugare/mobila bortsugare
Alla Vacumobil mobila dammsugare från HÖCKER POLYTECHNIK är certifierade och testad av den ansvariga yrkessammanslutningen ..

Bortsugning av färgdimma/ytbehandlingsteknik
Dina arbetsstyckens ytbehandlingskvalitet är ditt visitkort. System för att suga bort färgdimma hjälper dig att optimera ytan .

Filteranläggningar
För nästan varje ändamål inom området torrfrånskiljning tar vi fram en filteranläggning ur MultiStar-seriens moduler, som ..

Kvarnar
Produktionsrester i trä, papp, plast eller metaller uppkommer i stora mängder i många företag och måste avfallshanteras ..

Vindsiktsanläggningar / Ventilationsanläggningar
Användningen av modern sorteringsteknik kräver användningen av kraftfulla och exakt dimensionerade ventilationsanläggningar ..

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm