Avskiljare / cykloner

Materialdelare och cykloner sätts in då stora mängder produktionsavfall måste avskiljas från vidare avfallshantering av procedurtekniska skäl.

Våra system

För mer utförlig information, välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Funktionsprincip

Enligt driftvillkoren tas avfall och dammhaltig luft in tillsammans i avskiljaren. Under tiden som materialdelarens integrerade hjulsluss avskiljer allt grovt material så gott som utan tryck, passerar den dammhaltiga luften separationsanordningen och kan renas utan problem i en filteranläggning som kopplats in efteråt.

Något som endast gäller de stora

Cyklonavskiljare lämpar sig också alldeles utmärkt för föravdelning av material, och kräver allt efter mängden luft stor byggnadshöjd.

Tillförlitligare, kontinuerligare drift

Avskiljare från HÖCKER POLYTECHNIK erbjuder en hög material- och luftgenomströmning vid låg energiförbrukning. Fastsurrning av filteranläggningar som kopplats in efteråt liksom trycklös materialtömning är alltid möjligt. Anläggningarna uppvisar en synnerligen kompakt byggform på låg höjd och bekväm tillgång för att utföra inspektionsarbeten.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm