Biomassa / tillvaratagande av restträ

I dessa tider då råvarorna minskar och kostnaderna för el- och värmeförsörjning ökar drastiskt är tillvaratagande av restträ och utnyttjande av biomassa av enorm betydelse. HÖCKER POLYTECHNIK har mer än 50 års erfarenhet i den här sektorn genom egen byggnation av anläggningar och samarbete med framstående samarbetspartners. Vare sig det rör sig om varmluftsuppvärmningsanläggningar, manuellt eller automatiskt beskickade, om varmvattenuppvärmningsanläggningar, silon för lagring av spånflis, tömningar av bunkers och beskickningsanläggningar, rökgasavdamning eller skorstenssystem - har HÖCKER POLYTECHNIK alltid den optimala finasiella lösningen för ekonomiskt och ekologiskt tillvaratagande av ert produktavfall.

Våra system

För mer utförlig information, välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Hållbarhet

En tredjedel av det bearbetade träet är spån från träavfall, sågning och hyvling. Detta restträ från träbearbetningsindustrin är värdefull råvara och kan - bearbetas till briketter eller pellets - effektivt som bränsle för el - resp sättas in för att utvinna värme. Dessutom kan uppmuntran från förbundsländerna i Tyskland leda till inrättande av en sådan anläggning. På detta sätt kommer investeringarna att amorteras redan inom en snar framtid.

Prisvärd

En avgörande fördel då man väljer uppvärmningsalternativ är om kostnaderna håller sig låga och jämna över tid. Energikällan restträ har den här fördelen då det har visat sig att driftskostnaderna är fördelaktiga under flera år i följd. Priset för den här råvaran har sig egen utvecklingsbana, i högsta grad oberoende av gas- och oljepriserna, vilka på grund av minskad tillgång och stigande miljöskatt kommer att fortsätta att stiga i höjden.

Komfortabel

Restmaterialsbriketter eller -pellets kräver på grund av sin stora energitäthet en markant mindre lagringsvolym än andra biogena fasta bränslen. Det faktumet möjliggör en problemfri lagerhållning för en värmeperiod. Även risken för explosioner, bränder och föroreningar av grundvatten vid lagring av brännmaterialet är tydligt mindre i jämförese med fossila bränslen.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm