Bortsugning av färgdimma/ytbehandlingsteknik

Dina arbetsstyckens ytbehandlingskvalitet är ditt visitkort. System för att suga bort färgdimma hjälper dig att optimera ytan och skydda dina medarbetare från farliga ämnen. Alltifrån den kompakta bortsugningsenheten PaintStart T till den bevattnade bortsugningsväggen med helautomatisk avfallshantering av lackslam erbjuder HÖCKER POLYTECHNIK den rätta lösningen för alla krav. Låga investeringskostnader, låga följdkostnader, bra lackeringsresultat.

Våra system

För mer utförlig information, välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Passar alla behov

Det rätta måttet Höga krav på ytbehandlingens kvalitet bestämmer i allt högre grad produktionen hos moderna tillverkande företag. Anläggningarna för bortsugning av färgdimma från HÖCKER POLYTECHNIK uppfyller till fullo dessa krav och är också mycket väl lämpade för högglansytor under förutsättning att projekteringen gjorts korrekt.

Service

Även efter idrifttagningen når du HÖCKER POLYTECHNIK nästan vid varje tid på dygnet. Endast felfritt fungerande anläggningar säkerställer ett friktionsfritt produktionsflöde. Därför har Höcker ett tätt kundtjänst- och servicenät.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm