PWSL

För industriella applikationer, framför allt vid stora overspray-mängder och höga krav på ytkvalitet erbjuder HÖCKER POLYTECHNIK även bevattnade bortsugningsväggar för färgdimma. Speciellt utformade munstycksstockar skapar en fin sprutfilm, som i kombination med kaskad-virveltvättare säkerställer en maximal frånskiljningsgrad av partiklarna i färgdimman. Integrerade droppavskiljare säkerställer en så torr frånluft som möjligt. Utsugsfläktarna anordnas externt beroende på de lokala förhållandena och platsförhållandena för att minska kostnaderna för ett ex-skydd, som hade krävts i annat fall och även för att minska bullret.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm