Briketteringspressar

Lagringen och avfallshanteringen av löst damm eller spån är inte bara dyrt utan också farligt på grund av brandrisken. Avfallskomprimering genom brikettering erbjuder, beroende på materialtyp, en avsevärd volymreducering och sparar på så sätt in utrymmen och transportresurser. Därutöver är briketter enkla och säkra för att lagra och representerar ett miljövänligt sätt att vidarebearbeta avfall. Hydrauliska briketteringspressar förenklar en säker och billig avfallshantering och beredning för vidare användning av ert cellulosa- eller metallhaltiga produktionsavfall.

Våra system

För mer utförlig information, välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Briketteringspressar

I briketteringspressarna från HÖCKER POLYTECHNIK finns erfarenheter från mer än 50 års anläggningsbyggande. BrikStar-serien kännetecknas av ett speciellt kompakt utförande i kombination med en innovativ styrteknik och hydraulisk anläggning. För en ren och säker drift med maximala komprimeringsresultat.

Erfarenheter, som sprids över hela världen

HÖCKER POLYTECHNIK arbetar med erfarenheten från tusentals briketteringspressar och över 50 år anläggningsbyggande. De samlade kunskaperna och förmågorna delar vi med oss till kunder och partners. Utöver den kontinuerliga vidareutvecklingen av tekniken betonar HÖCKER POLYTECHNIK en långsiktig skötsel och underhåll av anläggningarna. Du kan nå teknikerna sju dagar i veckan dygnet runt. Och det i hela världen. HÖCKER har et nät av servicestationer i alla viktiga regioner, länder och kontinenter. Vi vill att dina anläggningar fungerar.

Briketter

Genom brikettering skapar du högklassiga råvaror, som till exempel är mycket attraktiva som biomassabriketter: Brännvärdet från 2 kg träbriketter är ungefär lika med 0,9 liter brännolja. Även priserna för metallskrot stiger hela tiden. Genom att brikettera metallspånen får du interessanta merinkomster beroende på legering och stålprisets utveckling.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm