Energieffektivitetssystem

Programmerbara styrningsanläggningar från HÖCKER POLYTECHNIK sänker strömförbrukningen från dammsugare, avfallshanteringsanläggnignar eller färgdimmbortsugningssystem med upp till 60%. Kostnadsstyrningen är en av de viktigaste uppgifterna idag. Moderna styrsystem med elektronisk varvtalsreglering sänker energikostnaderna och sparar pengar.

Våra system

För mer utförlig information, välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Energisparkoncept

HÖCKER POLYTECHNIK team av externa medarbetare registrerar faktiska data och tar fram ett kundanpassat energisparkoncept. Ett speciellt utvecklat program räknar fram energisparpotentialen. OIch det viktigaste: Det hela är så billigt att investeringen betalar sig redan efter en kort tid.

Liten apparat med stor potential

Ju högre den erforderliga tryckökningen hos fläktar är, desto större är energikostanderna per m³ bortsugen luft. Inbesparingspotentialen genom användningen av frekvensomvandlare från HÖCKER POLYTECHNIK ökar också vid endast delvis resursutnyttjande av anläggnignen när trycket ökar. Ju större luftmängen och den totala tryckökningen är och ju större regleringsspelrummet är, desto större är kostnadsinbesparingen.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm