Undertryckssystem

Bortsugningsanläggningar med fläktar anordnade på renluftssidan (så kallade undertrycksanläggningar) uppnår tack vare den höga verkningsgarden på upp till 85% en ca. 30% högre energieffektivitet gentemot konventionella övertryckssystem.

Fördelarna, utöver energi-inbesparingen, är också ett mindre slitage på fläktar och mindre buller. I kombination med FU-system och varvtalsreglering uppnår undertrycksbortsugningssystem delvis utomordentliga amorteringstider.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm