Kvarnar

Produktionsrester i trä, papp, plast eller metaller uppkommer i stora mängder i många företag och måste avfallshanteras snabbt och effektivt eller förberedas för återvinning. HÖCKER POLYTECHNIK erbjuder med sina dokumentförstörare med höga prestanda i serien HÖCKER POLYTECHNIK PHS och efterkvarnar, liksom även rörinbyggnadsspåntagare integrerade lösningar för ett optimalt produktionsflöde.

Våra system

För mer utförlig information, välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Maler på längden och på tvären

Kvarnar från HÖCKER POLYTECHNIK erbjuder skräddarsydda lösningar för att mala ned och förbereda storformatigt pappers- och wellpappavfall för pressning. Kvarnarna från HÖCKER POLYTECHNIK skär och river sönder avfallet. Kuggaxlarna roterar i motsatt riktning i förhållande till varandra och med olika hastighet. Det sänker bullernivån och minskar slitaget på anläggningarna, eftersom kuggaxlarna griper in i varandra utan att röra vid varandra och de roterar med låga periferihastigheter.

Det som inte passar görs passande

Höga genomflödeshastigheter, genomtänkta detaljer och pålitlighet är fördelarna ned efterkvarnarna och rörinbyggnadsspåntagarna från HÖCKER POLYTECHNIK. Skärrotorn griper tag i materialet enligt pendelknivprincipen och skär så länge i det tills delarna har fått exakt den önskade storleken. Därefter matas det ut som kornigt spånmaterial genom den inbyggda hålsilen. På så sätt undviks effektivt igensättningar i spånutsugsledningen eller filteranläggningen. Därutöver lämpar sig det homogent sönderdelade materialet mycket väl för pelletering. Efterspåntagarna och turbo-spåntagarna från HÖCKER POLYTECHNIK utmärker sig av en speciellt hög genomflödeshastighet och energi-effektivitet.

Untha fragmenteringsteknik - det tillförlitliga märket

För krossning av trärester, plast, metall eller papper
För användningsområden utanför produktfamiljen Höcker använder vi
företrädesvis krossmaskiner från Untha.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm