Utsuganläggningar / Dammsugningsanläggningar

Varje utsuganläggning är beroende av prestanda hos fläktar och dammsugare. HÖCKER POLYTECHNIK letar hela tiden efter bättre problemlösningar, som har två mål: Bästa möjliga ekonomi och driftssäkerhet. Enligt denna maxim tillverkar HÖCKER fläktar med höga prestanda, som förenar kunskaperna och erfarenheterna från 50 års forskning, utveckling och praktisk erfarenhet.

Våra system

För mer utförlig information, välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Inga öppna frågor

I sortimentet inom dammsugningsområdet från HÖCKER POLYTECHNIK ingår upptagning, transport och frånskiljning av damm och fasta partiklar i luft och processgaser. Elementära beståndsdelar av utbudet är planering, tillverkning, montering och idrifttagning av lufttekniska anläggningar med användning av bortsugnings- och dammsugningsanläggnignar, som anpassas till kundens behov.

Avgörande fördelar

Bortsugs- och dammsugsanläggningarna från HÖCKER POLYTECHNIK är mångsidigt användbara och kräver inte mycket underhåll. Vare sig utrustningen är mobil eller stationär så är den ekonomisk och energisnål. Den kompakta konstruktrionen säkerställer en problemfri integrering i alla utrymmesförhållanden. Standardmässigt är HÖCKER POLYTECHNIK dammsugare utrustade med en vibrationsrening. För kontinuerliga produktionsprocesser kan dammsugare med en tryckluftsimpulsrening levereras.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm