Anläggningar för utsugning av slipdamm

På en arbetsplats uppstår största ansamling av damm i bänkutrymmet eller vid lackmellan slipning. HÖCKER POLYTECHNIKS slipdammsanläggningar är testade mot trämjöl och minskar den personrelaterade dammkoncentrationen till minimum. Optimal variant för koppling till central utsugningsanläggning eller mobila stoftavskiljare med en arbetsyta på två resp tre meter är slipningsbord av typen Expert Z.

En omfattande arsenal av tillbehör , såsom vakuumsugplattor, vridkrans eller höjdinställning gör det möjligt med en effektiv och ergonomisk arbetsinsats. Arbetssättet är ytterst prisvärt och den energi som behövs låg.

För större arbetsuppgifter erbjuds dammfattningssystem som drivs under jord.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm