Vindsiktsanläggningar / Ventilationsanläggningar

Användningen av modern sorteringsteknik kräver användningen av kraftfulla och exakt dimensionerade ventilationsanläggningar och vindsiktningsanläggningar. Lösningar från HÖCKER POLYTECHNIK garanterar högklassiga produktionsförutsättningar och en ren luft på arbetsplatsen. Tilluften består till 100% av friskluft. En energibesparing genom värmeåtervinning på upp till 50% kan uppnås. Oavsett om el, gas, olja eller varmvatten används så har via alla varianter för uppvärmning av luft. Kylningen sker endast med miljövänliga kylmedel.

Våra system

För mer utförlig information, välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Bra ekonomi och driftssäkerhet

ÖCKER POLYTECHNIK letar hela tiden efter bättre problemlösningar, som har två mål: Bästa möjliga ekonomi och driftssäkerhet. Enligt denna maxim tillverkar vi anläggningar, som förenar kunskaperna och erfarenheterna från 50 års forskning, utveckling och praktisk erfarenhet.

Lyssna och tänka efter

Vi ger dig råd. Gärna. Och grundligt. Vad gäller frågor om projektering, leverans eller montering är våra försäljningsingenjörer alltid intresserade av att lyssna på dig. Tillsammans letar vid direkt på ort och ställe efter den mest ekonomiska och effektivaste lösningen för dig.

Service

Även efter idrifttagningen når du HÖCKER POLYTECHNIK nästan vid varje tid på dygnet. Endast felfritt fungerande anläggningar säkerställer ett friktionsfritt produktionsflöde. Därför har vi ett tätt kundtjänst- och servicenät. Vi finns där du behöver oss.

Mer produktinformation? Kontakta oss!
Säkerheten av dina personuppgifter är viktig för oss.

Jag har noterat sekretesspolicyn och godkänner att de uppgifter som lämnats av mig elektroniskt samlas in och sparas. Mina uppgifter används endast strikt för bearbetning och för att besvara min frågor. Genom att skicka kontaktformuläret samtycker jag till behandlingen av mina uppgifter.

Obs: Du kan återkalla ditt samtycke när som helst via e-post info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

*Fyll i dessa fält komplett
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm