Rådgivning

Vi ger dig råd. Gärna. Och grundligt. Vad gäller frågor om projektering, leverans eller montering är våra försäljningsingenjörer alltid intresserade av att lyssna på dig. Tillsammans letar vid direkt på ort och ställe efter den mest ekonomiska och effektivaste lösningen för dig. Till exempel klan våra anläggningskomponenter när som helst och enkelt integreras in i befintliga system.

Planering


Vi utvecklar en anläggning helt anpassad till dina förutsättningar med hjälp av de modernas CAD-systemen och vi tar naturligtvis också hänsyn till alla de krav som lagstiftaren ställer. För att pris-/prestandaförhållandet skall bli det rätta kombinerar våra ingenjörer kundspecifika specialtillverkningar med prisvärda standarddelar.

Produktion


Vid prefabriceringen bestämmer till att börja med helautomatiska höghyllelager, CNC-styrda tillskärnings-, stans-, form- och svetsprocesser bilden. Därefter börjar de skräddarsydda halvfabrikaten sin väg genom olika fackavdelningar, bestyckas, monteras och lackeras. Först efter en ingående kvalitetskontroll släpper den ansvarige projektledaren de färdiga komponenterna till slutmonteringen.

Idrifttagning och service


Anläggningen är installerad och monteringsteamet från HÖCKER POLYTECHNIK drar sig tillbaka. Även efter idrifttagningen når du HÖCKER POLYTECHNIK nästan vid varje tid på dygnet. Endast felfritt fungerande anläggningar säkerställer ett friktionsfritt produktionsflöde. Därför har vi ett tätt kundtjänst- och servicenät. Vi finns där du behöver oss.

Underhåll och reparationer


Njut av tryggheten med ett serviceavtal med HÖCKER POLYTECHNIK. På så sätt sparar du in onödiga kostnader för omfattande reparationer eller till och med ett driftsavbrott. Våra servicetekniker kan genom regelbundna förebyggande funktionskontroller av dina anläggningar i rätt tid identifiera brister eller slitage och åtgärda dem snabbt och enkelt på detta tidiga stadium. På så sätt drar du nytta av en hög driftssäkerhet och en lång livslängd på dina anläggningar. För denna service erbjuder vi individuellt anpassade underhållsavtal.

Har du en fråga? Kontakta oss.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm