Underhåll och reparationer

Mer än 500 nöjda kunder njuter av tryggheten med ett serviceavtal med HÖCKER POLYTECHNIK. Det är din bästa riskförsäkring och främjar värdet på din utrustning på lång sikt.

Fördelar vid regelbundet underhåll och inspektion av din anläggning:

Energi-inbesparing genom att dina anläggning alltid arbetar med en optimal verkansgrad

Undvik oförutsedda kostnader för dyra reparationer eller driftsstillestånd

Regelbundet förebyggande funktionskontroller av din anläggning och åtgärdande av eventuella brister och/eller slitage

Individuellt anpassade underhållsavtal

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm